24 september 2016President Abbas har aldrig accepterat att FN en gång i tiden röstade för att judarna skulle få ett eget land vid sidan om ett arabiskt Palestina. Inte heller har han accepterat att de upprepade arabiska militära attackerna mot Israel slutade med förlust av land. (Förlorade krig ändar ofta på det sättet.) Det är svårt att inte uppfatta honom som en lögnare, när han påstår att Mellanöstern skulle förvandlas till ett fredligt område bara ockupationen av det så kallade Palestina upphör.

Nu sätter han sitt hopp till FN och den internationella opinionen, med förhoppning om en global bojkott av Israel.

23 september 2016

10 augusti 2016


Funderade på att gå kursen, men vid närmare eftertanke ansåg jag mig vara överkvalificerad.

;-)

I nästa liv vill jag ha en farsa eller/och morsa som lär mig såna här grejer på ett tidigt stadium.