10 augusti 2016


Funderade på att gå kursen, men vid närmare eftertanke ansåg jag mig vara överkvalificerad.

;-)

I nästa liv vill jag ha en farsa eller/och morsa som lär mig såna här grejer på ett tidigt stadium.