06 april 2014

Protester mot skolbygge

I stadsdelen Gröndal i Stockholm planerar man att bygga en skola för 900 elever. För att genomföra bygget krävs att man fäller ett stort antal träd samt upphäver lagen om strandskydd. Naturligtvis medför de planerna protester.


Inga kommentarer: