12 maj 2014

Militärt

I anslutning till mina osystematiska studier av historia i allmänhet och krigshistoria i synnerhet, fick jag den här artikeln mig tillsänd:

Om Sveriges militära rykte.

Inga kommentarer: