02 maj 2014


Vännen Oum Kultuv har lagt ut en stor del av den skapande processen för den här bilden på Facebook. Det har varit intressant att se den växa fram.

Inga kommentarer: