14 september 2015

Juni 1962

Även gamla misslyckade foton – felexponerade, oskarpa och repiga – kan ha ett värde som tidsdokument och minnes-stimulans.


Bernt, Djurberg, Lasse.

Lasse och Gunilla utanför Hollandia.Lasse


Inga kommentarer: