13 februari 2017

Sju tecken som sägs förebåda tyranni
Den tyrann i vardande som avses är naturligtvis Donald Trump, USA:s president.

Inga kommentarer: