01 oktober 2017Den här filmen var förmodligen den första som jag placerade på YouTube. Det skedde den 22 april 2006. Animationen var egenproducerad, musiken en egen mix av existerande loopar.

Inga kommentarer: