26 december 2017

Lokomotiv konkretEnligt Wikipedia definierade Lokomotiv konkret sin musik som "fria improvisationer över rättvis fördelning av världens resurser i ett ekologiskt hållbart samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet".

Tjusig programförklaring, möjligen pretentiös.

Inga kommentarer: