20 februari 2018

MåsarFrån fönstret ser jag dem samlas; först en liten flock, sedan hundratals måsar. De kretsar runt för att efter hand stiga allt högre. Jag förmodar att de har funnit en uppvind som låter dem sväva i en känsla av tyngdlöshet. Då minns jag min försvunna bok om måsen Jonathan Livingstone Seagull, individualisten som sökte sig bort från flocken för att kunna utveckla sin flygteknik i stället för att kämpa om födan.

Inga kommentarer: