05 mars 2018

Det låter trevligt att glömma sig själv och istället utveckla de empatiska egenskaperna. Men det finns en baksida. De som ständigt försöker lyssna och förstå, blir ibland så populära att de kan ha svårigheter att få vara i fred för dem som behöver någon som lyssnar och förstår.

Inga kommentarer: