13 januari 2021

Tysklands två "skamliga" år i FN:s säkerhetsråd

Tysklands två "skamliga" år i FN:s säkerhetsråd: En närmare undersökning av Tysklands röstmönster i FN under de senaste åren visar dock en bekymrande standard i en rad frågor, särskilt mänskliga rättigheter, som den tyska regeringen anser vara en 'hörnsten' i dess utrikespolitik. Registren visar att ...

Inga kommentarer: