21 februari 2021

Dick Claésson läser ur ”Ensamhetens tankar” av Verner von Heidenstam.

Inga kommentarer: