11 mars 2021

Den amerikanska vänstern skiljer sig inte mycket från den europeiska och svenska motsvarigheten.

Inga kommentarer: