20 mars 2021

 

Henrik Jönsson kan uppfattas som lite komisk när han vevar sina inövade gester och slår an den ödesmättade tonen, men hans kritik av vissa socialdemokratiska ledare är värd att spridas.

Inga kommentarer: