11 maj 2021

The Swedish theory of love

 

Man kan förstå att många som invandrat till Sverige inte vill leva som svenskarna. I stället föredrar många att skapa sina egna samhällen vid sidan om/inne i det svenska.

Inga kommentarer: