27 juni 2021

"Det som på nyspråk kallas mångfald handlar egentligen om en relativt enhetlig muslimsk kultur som kommit att dominera områden där majoritetskulturen flyttat ut."

Inga kommentarer: