03 mars 2022

Michel Chossudovsky

 

Jag antar att den här filmens innehåll är vad som i dag betecknas som desinformation, åtminstone av majoriteten i västerländska demokratier.

Inga kommentarer: