24 april 2022

"Hur gränser flyttas"

 

"Det är sällan de enskilda händelserna, hur dramatiska de än är, som befäster en avgörande samhällsomvandling. Snarare utgör dessa hållplatser i en förändring som sker gradvis och som vi får syn på först när den redan skett. Det skriver Jörgen Huitfeldt om påskens kravaller."

Inga kommentarer: