08 maj 2022

"Skogkär: Invandringen räddade inte pensionerna,"

 "Utrikesfödda är kraftigt överrepresenterade i den grupp som brukar kallas 'fattigpensionärer', visar en rapport från Finanspolitiska rådet. Det borde inte förvåna någon."

Inga kommentarer: