03 oktober 2015

Palestinsk terror


Palestinska attacker liknande den här sker hela tiden i Israel. Svenska medier rapporterar sällan om dem. Antagligen betraktar man den här sortens terror mot judar som ett uttryck för palestiniernas rättfärdiga kamp mot Israels ockupation. Tystnaden är snarare ett uttryck för den okunnighet och snedvridning av det historiska skeende som orsakat den nuvarande situationen.

Inga kommentarer: