18 november 2015

Jag upplever ett växande behov av ett aktivt avståndstagande från dem vilkas tänkande fastnat i vänsterideologiska banor.

Inga kommentarer: