08 februari 2019

Det har inte blivit värre


Jag vet inte om den här redovisade statistiken är korrekt, det vill säga om den överensstämmer med verkligheten, men låt oss anta att den gör det. I så fall finns det ännu en god anledning att misstro den återkommande skrämselpropaganda som vill få oss att tro på en snar undergång om vi inte skyndsamt anpassar oss till klimat-alarmisternas undergångsvisioner. Dessa falska profeter som påstår att naturliga händelser är katastrofer som vuxit i omfattning på grund av människors förbränning av fossil materia.

Inga kommentarer: