04 februari 2020

Det gick bra.


För några dagar sedan stod jag vid fönstret och såg en farkost passera under Essingebron. Den såg nästan ut att vara för hög för att kunna passera fritt under bron, men det gick bra. Då erinrade jag mig när jättekranen Lodbrok kolliderade på samma plats för nästan 15 år sedan.
Inga kommentarer: