11 augusti 2020

Om mediernas ”mörkande”.

En orsak till mediernas motvilja att skriva om det eventuella sambandet mellan brottslighet och etnicitet, är en medvetenhet om hur framför allt de tyska medierna hetsade allmänheten mot judar och en del andra minoriteter före och under det andra världskriget. Resultatet av nazisternas och fascisternas mediala drev känner de flesta av oss till. Nu finns hos delar av det politiska och mediala etablissemanget en oro inför vad man benämner som främlingsfientlighet, rasism, antisemitism och islamofobi. Man oroar sig för att något liknande det som skedde under 30- och 40-talen skulle kunna ske igen. Mitt intryck är att den vrede som uttrycks på de sociala medierna, riktar sig mest mot de politiker och de medier som inte respekterar det växande motståndet mot den expansiva migrationspolitik som förts under många år.

Inga kommentarer: