11 juni 2021

Det kan vara intressant att höra hur en gudstroende och bibelbunden kristen ser på konflikten mellan israeler och palestinier, judar och araber.

Inga kommentarer: