30 augusti 2021

USA-vapen till talibanerna

Det skulle vara intressant att ta del av den inofficiella varianten av fredsavtalet i Doha mellan USA och talibanerna. Ingick det i avtalet att USA skulle överlämna militär materiel till talibanerna för ”85 billions american dollar”? (Hur mycket det är i svenska kronor har jag ingen aning om.) Var överlämnandet en förutsättning för att USA och andra berörda länder skulle kunna lämna Afghanistan utan att bli attackerade av talibanerna?

Inga kommentarer: